Leve de drooglegging!

Vandaag precies 50 jaar geleden, op 28 mei 1968, viel de Zuidelijke Flevopolder officieel droog. Dat vieren we uiteraard door te toosten met de jubileumuitgave van Nieuw Flevolands Peil, maar het is ook het moment voor een laatste episode in de fotoserie over de drooglegging.

Het moment van droogvallen was zorgvuldig gepland, vlak voor de zomer is de beste periode om met de ontginning van het nieuwe land te beginnen. En dat was niet het enige dat volgens planning verliep, we kunnen concluderen dat de plannen voor Zuidelijk Flevoland grotendeels zijn gerealiseerd: Almere dient als overloop voor steden in het Gooi en Amsterdam en Zeewolde is klein gebleven met een belangrijke functie op het gebied van (water)recreatie.

Maar uiteraard verliep niet alles volgens planning, bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen. Dit gebied bleef in de eerste jaren vochtiger als gepland en er ontwikkelde zich al snel een bijzonder natuurgebied. Toen in 1973 het gebied alsnog dreigde te verdrogen door ontginning in de omgeving werd dit mede door toedoen van een actiegroep voorkomen en in 1974 werd het gebied voor het eerst als natuurgebied aangemerkt. Het geplande industriegebied is er nooit gekomen.

Ook in de omringende gebieden wijkt de huidige situatie nogal af van de plannen, want de geplande Markerwaard is nooit afgemaakt en uiteindelijk Markermeer gebleven. Oorspronkelijk was de bedoeling om in de Markerwaard naast landbouwgronden een tweede nationale luchthaven aan te leggen. Met de aanleg van de Markerwaard had Lelystad als provinciehoofdstad centraal in de Flevopolders gelegen, en had Lelystad Airport waarschijnlijk op een andere locatie gelegen.

Maar terug Zuidelijk Flevoland en terug naar 1968. In onze fotoserie van punt B hebben we nog een laatste foto uit het Flevolands Archief. De foto is gedateerd op 24 mei 1968, dus eigenlijk 4 dagen voor het officiële moment van droogvallen. We zien een jeep en een VW-bus op de hoge gronden bij de dijk met op de achtergrond bandensporen die de oneindige kale vlakte in leiden. De serie foto’s op vaste punten houdt hier helaas op. Als bonus bieden we nog een luchtfoto genomen op 2 juli 1968 waar we richting de Zeewolderhoek kijken vanaf de havenkom, een groene zweem is al zichtbaar over de gloednieuwe polder! Als laatste willen we u nog doorverwijzen naar het bioscoopjournaal van week 23 in 1968 met daarin een item over het net drooggevallen Zuidelijk Flevoland.

Situatie bij punt B (t.o. Horst). Stand op 24 mei 1968. Bron: Het Flevolands Archief, Rijkdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt.

 

Luchtfoto van de situatie bij punt B tegenover Horst op 02-07-1968. Bron: Het Flevolands Archief, Rijkdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt.